ลงทุนอสังหา ตอนที่ 81 | ปัดฝุ่นแล้ว!! มีลุ้นโปรเจกต์ยักษ์ ผลักดันเศรษฐกิจประเทศ

ลงทุนอสังหา ตอนที่ 81 | ปัดฝุ่นแล้ว!! มีลุ้นโปรเจกต์ยักษ์ ผลักดันเศรษฐกิจประเทศ

เพื่อนๆคงเคยได้ยินข่าวเรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กันมาบ้างแล้ว ทีนี้มาทำความรู้จักกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC กันบ้างนะครับ ว่าจะมีความสัมพันธ์กับ EEC หรือไม่ อย่างไร และจะทำให้ประเทศเราพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้าง?
ก่อนอื่นขอเท้าความเกี่ยวกับ EEC สักเล็กน้อย EEC เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ โดยครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
ส่วน SEC เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยจะเชื่อมโยง 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งความโดดเด่นของโครงนี้ คือผลักดันด้านการเกษตร, การท่องเที่ยว ส่งเสริมการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร และที่สำคัญยังเป็นท่าเรือสู่เมียนมา , อินเดีย, ศรีลังกา และบังคลาเทศด้วย
แต่! บางคนเข้าใจว่าเราจะขุดคลองข้ามประเทศ เหมือนคลองสุเอซ หรือคลองปานามา ความจริงแล้วเราจะนำสินค้าจากท่าเรือชุมพร ขนส่งผ่านรถไฟไปยังท่าเรือระนอง เพื่อข้ามไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ไม่ได้ขุดคลองข้ามประเทศแบบที่หลายคนเข้าใจ
ทำให้สินค้าแปรรูปจากจังหวัดในภาคใต้สามารถส่งไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่งมีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล และศรีลังกา
คำถามคือ เส้นทางเก่าที่นานาชาติใช้กันอยู่ที่ไหน? คำตอบก็คือ ช่องแคบมะละกา ซึ่งทำให้มาเลเซีย และสิงคโปร์เติบโตมากในทุกวันนี้ เนื่องจากมีการบริการจุดพักท่าเรือ เช่นโรงแรม โกดัง ที่เพรียบพร้อมและครบครันนั่นเอง
โครงการ SEC จะทำให้ลดระยะเวลาการขนส่งได้ประมาณ 2-3 วันจากปกติที่ต้องขนย้ายอ้อมช่องแคบมะละกาไป ซึ่งโครงการตอนนี้ยังคงต้องใช้เวลาในการสำรวจและรอโครงการพื้นที่ฐานที่จะบริการนักเดินเรือชาวต่างชาติด้วย เพราะส่วนใหญ่ยังคงสะดวกสบายกว่า ถ้าวิ่งผ่านช่องแคบมะละกา เพราะการบริการทางนั้นนำหน้ามามากแล้ว
นอกจากนั้นยังส่งเสริมโครงการ EEC อีกด้วย เพราะสามารถมาจอดพักสินค้าในโซน SEC เพื่อส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้โดยตรง โครงการ SEC-EEC จะทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศก้าวกระโดด
แม้ว่าโครงการ SEC ต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะ เนื่องจากเหตุผลหลายปัจจัย แต่หลังจากจบผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะคลี่คลายในไม่ช้า รัฐบาลสั่งเดินหน้าพัฒนาโครงการ SEC ควบคู่กับโครงการพัฒนา EEC เพื่อผลักดันโครงการ SEC ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้อีกด้วย
นอกจากนี้รัฐบาลยังอัดงบกว่าแสนล้านบาท พัฒนาโครงการมากมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันแผนการพัฒนาโครงการ SEC ปี 2562-2565 และแผนระยะยาวปี 2566 เป็นต้นไป คิดเป็นวงเงินเฉพาะที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินราว 100,000 ล้านบาท มีหลากหลายโครงการด้วยกัน อาทิ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง
โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนองรองรับกลุ่ม BIMSTEC ที่มีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคน ใน 7 ประเทศ
โครงการพัฒนาถนนเลียบชายทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่พื้นที่ตอนใน,โครงการขยายทางหลวงระนอง-พังงา เป็น 4 ช่องจราจร, โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เป็นต้น
โมเดลอนาคตในการลดระยะเวลาเดินทางระหว่าง EEC-SEC ?
มีแนวทางว่าอนาคตจะเชื่อม EEC-SEC จากชลบุรีสู่เพชรบุรีโดยรถยนต์ เรียกได้ว่าสามารถขับรถผ่านสะพานข้ามทะเลได้เลย
ซึ่งระยะทางประมาณ 80-100 กิโลเมตร ทำให้สามารถประหยัดเวลาเดินทางได้ราวๆ 2–3 ชั่วโมง ตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จเช่น ประเทศญี่ปุ่น มีสะพานอิเคมะ โอฮะชิ ที่จังหวัดโอกินามา เป็นต้น
สรุป
1 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC จะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงค์โปร์และมาเลเซียได้ เพราะสามารถลดเวลาการขนส่งได้ถึง 2-3 วัน
2 SEC จะช่วยยกระดับภาคอสังหาฯ เช่น ราคาที่ดิน ท่าเรือ และโรงแรม เม็ดเงินจากต่างชาติจะถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่
3 อนาคตอาจจะเชื่อม ชลบุรี-เพชรบุรี โดยการใช้รถยนต์ ผลเสียอาจจะไปตกอยู่ที่จังหวัดทางผ่าน แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคือผลดีกับประเทศกว่ากัน
________________________________________
ชัชวาลย์  วัฒนะโชติ  (คิม)
นักลงทุน  นักธุรกิจอสังหา

Related Posts