มาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกัน [บทความที่29]

มาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกัน [บทความที่29]

ดอกเบี้ยของธนาคารมีหลายแบบ บทความนี้จะอธิบายว่า มีอะไรบ้าง เเล้ว ต่างกันอย่างไรครับ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate)

ตรงตัวเลย คิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เช่น สิ้นเชื่อเพื่อการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ 7 เป็นเวลา 4 ปี เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอยู่กับ ต้นทุนของธนาคาร อารมณ์ ประมาณว่าถ้าดอกเบี้ยเงินฝาก ขึ้น ไอ้นี่ก็ขึ้นตาม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (ดอกเบี้ยอ้างอิง) หมายถึง ดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารอ้างอิงในการเรียกเก็บจากสินเชื่อของลูกค้า

MLR kimmimiiipro

MLR (Minimum Loan Rate)

คือ ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น ประวัติการเงินดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาว

MOR (Minimum Overdraft Rate)

คือ ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

คำถามที่หลายคนสงสัย

ทำไมอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MLR ของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน​

เพราะว่าเวลาธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเค้าจะอ้างอิงตามต้นทุนของเค้า เเละต้นทุนมันไม่เท่ากันอ่ะ มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก สภาพคล่อง ความเสี่ยงๆต่างๆ แต่เอาเข้าจริง MLR นี่ใช้ได้ทั้งรายใหญ่เเละรายย่อยเลยนะ

ทำไมอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีบวกหรือลบต่อท้ายด้วย เช่น MLR + X% และทำไม X% ของลูกค้าแต่ละรายจึงไม่เท่ากัน

อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้กู้ ถ้าผู้กู้มีประวัติไม่ดี หรือ ธนาคารมองว่ามีความเสี่ยงสูง (ที่ยังรับได้) ธนาคารจะของบวกอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมครับ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการ ใช้บริการจากธนาคาร จะได้คุยกับเค้ารู้เรื่อง

Cover Photo : SCB,munjeed ,1213.or.th

Related Posts