คำนวนวงเงินกู้ออนไลน์ อย่างง่าย

หหหกำไก

คำนวณวงเงินกู้อย่างคร่าวๆ ซึ่งค่า DSR ขึ้นอยู่กับธนาคารครับ

เงินเดือน บาท/เดือน
ภาระส่งต่อเดือน บาท/เดือน
ค่าDSR (ปกติ 40%) %
วงเงินที่สามารถกู้ได้ (บาท)